Znieczulenie śródwięzadłowe CALAJECT

Dla pacjenta jedną z najważniejszych czynności wykonywanych przez lekarza jest zastosowanie odpowiedniego znieczulenia, które zapewni bezbolesne przeprowadzenie zabiegu. Pacjenci często oczekują znieczulenia, które przyniesie im maksymalny komfort podczas leczenia, a także zmniejszy niepokój przed kolejną wizytą. Znieczulenia miejscowe mogą i powinny być wykonywane w sposób atraumatyczny. Dzięki znajomości odpowiednich technik oraz właściwemu podejściu lekarza, iniekcja może być dla pacjenta bezbolesna i dzięki temu mniej stresująca w przyszłości.

Znieczulenie śródwięzadłowe PDL

(znieczulenie więzadła zębodołowo-zębowego)

Program I CALAJECT

OBSZAR ZNIECZULENIA

Obejmuje ząb i tkanki miękkie w bezpośrednim sąsiedztwie.Znieczulenie śródwięzadłowe obszar znieczulenia

WSKAZANIA DO ZNIECZULENIA ŚRÓDWIĘZADŁOWEGO

• znieczulenie pojedynczego zęba

• leczenie pojedynczych zębów w obu kwadrantach, tak aby uniknąć obustronnego znieczulenia

• zabiegi u dzieci – pozwala uniknąć znieczulenia tkanek miękkich i ryzyka samouszkodzeń

• zabiegi u pacjentów z przeciwwskazaniami do znieczuleń przewodowych (np. cierpiących na hemofilię) • jako pomocnicze znieczulenie diagnostyczne (do zlokalizowania bólu), przy zakładaniu formówek, pierścieni ortodontycznych itd.

• przy zabiegach chirurgicznych dla uzyskania lepszej hemostazy

PRZYGOTOWANIE DO ZNIECZULENIA ŚRÓDWIĘZADŁOWEGO

 • DAWKA: W metodzie PDL podaje się niewielkie ilości środka znieczulającego (0,2 ml na korzeń), stąd przed rozpoczęciem podawania z ampułki warto usunąć nadmiar pozostawiając 0,6 ml.

Orientacyjnie: grubość gumowego stopera w ampułce odpowiada objętości 0.2 ml.

 • IGŁY: Zaleca się krótkie igły 27G.

TECHNIKA ZNIECZULENIA ŚRÓDWIĘZADŁOWEGO

 1. Przed podaniem znieczulenia oczyść miejsce iniekcji (antyseptyk).
 2. Umiejscowienie igły: wprowadzamy igłę w przestrzeni międzyzębowej na szczycie brodawki do kontaktu z kością. W przestrzeni mezjalno-dystalnej równolegle do osi korzenia; w przestrzeni przedsionkowo-językowej 15-30˚ w stosunku do osi korzenia (podobnie jak wprowadzamy sondę periodontologiczną przy ocenie głębokości kieszeni dziąsłowych).
 3. Punkty wkłucia w zależności od rodzaju zęba.
 4. Miejsce docelowe: dno bruzdy dziąsłowej (wsuwamy igłę na głębokość ok. 1-3 mm).
  WAŻNE: Igłę wprowadzamy ścięciem w kierunku powierzchni korzenia, dzięki temu unikamy uszkodzenia cementu korzenia. (Ryc. 1)
 5. Igłę wprowadzamy do osiągnięcia dna bruzdy dziąsłowej jednocześnie obserwując opór tkanek na panelu kontrolnym. Opór na wskaźniku LED powinien znajdować się w połowie skali, co wskazuje na prawidłowe umieszczenie igły w przestrzeni ozębnowej (w przypadku dzieci, u których ozębna jest szersza uzyskujemy mniejszy opór na skali).
 6. Jeśli dziąsłowa brodawka międzyzębowa jest ciasna, należy odsunąć igłę od językowej czy policzkowej powierzchni zęba, jednocześnie utrzymując ją zgodnie z długą osią zęba.
 7. Po wyczuciu oporu dna bruzdy dziąsłowej wycofujemy igłę o ok. 1 mm, obracamy i podajemy otworem w kierunku kości ściany zębodołu, aby zapewnić lepsze wchłanianie anestetyku. (Ryc. 2.)
 8. Deponujemy 0.2 ml roztworu znieczulającego na korzeń zęba.
 9. Podczas iniekcji powinien pojawiać się delikatny opór stawiany przez tkanki oraz widoczna anemizacja/zbielenie dziąsła w miejscu wkłucia.
 10. Wycofujemy igłę, a w przypadku zębów wielokorzeniowych powtarzamy czynność dla pozostałych korzeni.
 11. Znieczulenie następuje w ciągu 15-30 s, utrzymuje się 30-60 min.

PUNKTY WKŁUCIA ZNIECZULENIE ŚRÓDWIĘZADŁOWE

Znieczulenie śródwięzadłowe punkty wkłucia

REKOMENDOWANE MIEJSCA WKŁUCIA

PUNKTY PODSTAWOWE (CZERWONE):

Na powierzchniach przedsionkowych:

• Zęby sieczne – dystalnie

• Zęby przedtrzonowe i trzonowe mezjalnie i dystalnie

PUNKTY DODATKOWE (NIEBIESKIE)

Kiedy nie uzyskuje się dostatecznego znieczulenia lub przy przedłużającym się zabiegu

Rekomendowane miejsca wkłucia

LEGENDA:

 • kolor czerwony – punkty podstawowe
 • kolor niebieski – punkty dodatkowe

 

 

 

PUNKTY PODSTAWOWE 

na powierzchniach przedsionkowych Zęby sieczne – dystalnie Zęby przedtrzonowe i trzonowe – mezjalnie i dystalnie PUNKTY DODATKOWE

gdy nie uzyskuje się dostatecznego znieczulenia lub przy przedłużającym się zabiegu Zęby trzonowe – dystalnie przy znieczulaniach śródwięzadłowych

W przypadku trudności z ustawieniem igły w pewnych okolicach (np. dystalnie do drugiego lub trzeciego trzonowca) możliwe jest zagięcie igły. Ponieważ igła nie zagłębia się w tkanki na więcej niż kilka mm (1-3 mm), stąd zginanie jej nie jest tak ryzykowne jak przy innych technikach znieczuleń.

ZALETY ZNIECZULENIA ŚRÓDWIĘZADŁOWEGO

 • Zapobiega znieczuleniu wargi, języka, policzka, co ułatwia leczenie w kilku kwadrantach podczas tej samej wizyty. Wpływa to na większe zadowolenie pacjenta, który po zabiegu nie odczuwa przez wiele godzin skutków znieczulenia tkanek miękkich;
 • Do uzyskania znieczulenia wystarcza minimalna dawka środka znieczulającego (0,2 ml na korzeń), stąd mniejsza toksyczność;
 • Stanowi alternatywę dla nie w pełni skutecznego znieczulenia przewodowego lub jako jego uzupełnienie;
 • Szybkie występowanie głębokiego znieczulenia miazgi i tkanek miękkich (30-60s);
 • Mniejsza traumatyczność niż w konwencjonalnych znieczuleniach;
 • Polecane do leczenia dzieci (mniejsze ryzyko samookaleczeń, mniejsza ilość podawanego anestetyku, mniejsza toksyczność).

ZALETY ZNIECZULENIA PDL z wykorzystaniem urządzenia CALAJECT

 • Bezbolesność podczas podawania, dzięki odpowiedniej, stałej, fizjologicznej prędkości
 • Bezpieczeństwo tkanek i zmniejszenie ryzyka powikłań dzięki systemowi kontroli ciśnienia i oporu tkanek
 • Pomoc w lokalizacji igły w oparciu o sygnalizację oporu tkanek
 • Wyższa skuteczność podawania i możliwość stosowania mniejszych dawek – dzięki odpowiedniej prędkości
 • anestetyk wchłania się stopniowo przenikając do tkanek i nie wycieka z przestrzeni ozębnowej
 • Wygodę zapewnia ergonomiczny wąski uchwyt i sterowanie nożne.
 • Dzięki ciągłemu kontaktowi wzrokowemu z ampułką mamy dobrą kontrolę dawki, która jest bardzo ważna dla skutecznego wykonania znieczulenia.

DLACZEGO warto zmienić tradycyjną strzykawkę lub karpulę na system KOMPUTEROWEGO ZNIECZULANIA CALAJECT?

• Zwiększone bezpieczeństwo pacjenta oraz skuteczność i łatwość znieczulania dla lekarza, dzięki komputerowo kontrolowanej prędkości podawania anestetyku. Wpływa to na lepsze wchłanianie płynu i minimalizuje ryzyko wystąpienia bólu u pacjenta. Możliwość znieczulania również metodą ścieżki wkłucia z prędkością fizjologiczną, dla pełnego komfortu procedury.

• Zmniejszenie ciśnienia oraz ilości anestetyku niezbędnego do uzyskania efektu znieczulenia, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo dla tkanek miękkich, otaczającej kości, przyzębia i zawiązków zębów stałych. Pełna kontrola ciśnienia i oporu tkanek w czasie rzeczywistym.

• Automatyczna aspiracja zwiększa precyzję, przewidywalność i bezpieczeństwo znieczuleń.

• Znacznie łatwiejsze wykonanie znieczulenia śródwięzadłowego, doprzegrodowego czy domiazgowego, technicznie trudnych do wykonania tradycyjną strzykawką.

• Możliwość stosowania różnorodnych technik znieczuleń pozwala na lepsze dopasowanie znieczulenia do indywidualnego przypadku i sytuacji klinicznej.

CALAJECT Kontrolowany mikroprocesorowo system do podawania komfortowych znieczuleń miejscowych w stomatologii

Mechanizm znieczulenia miejscowego polega na podaniu anestetyku do tkanek, w bliskości nerwu. Cząsteczki anestetyku muszą przebyć drogę zgodnie z gradientem stężenia. W fazie indukcji znieczulenia środek znieczulający przemieszcza się z miejsca podania w kierunku gałęzi nerwu, jak również we wszystkich dostępnych kierunkach. O szybkości dyfuzji decyduje wiele czynników, z których najważniejszy jest gradient stężenia. Im większe jest początkowe stężenie środka znieczulającego, tym szybciej odbywa się jego dyfuzja i szybciej pojawia się efekt jego działania. Uzyskanie pełnej blokady przewodzenia we wszystkich włóknach nerwu obwodowego wymaga zarówno wprowadzenia odpowiedniej objętości, jak i dostatecznego stężenia środka znieczulającego.

 

System komputerowo sterowanego znieczulenia Calaject pozwala na dopasowanie parametrów ciśnienia i prędkości podawania płynu do możliwości wchłaniania tkanek. Dzięki temu możemy uzyskać skuteczne znieczulenie przy zastosowaniu mniejszej ilości anestetyku i bez towarzyszącego nieprzyjemnego odczucia dyskomfortu podczas podawania oraz wrażenia odrętwienia twarzy po zabiegu.