Program panoramiczny ortogonalny Pantomograf PAPAYA

Szerokie możliwości diagnostyczne – Programy panoramiczne Pantomograf PAPAYA – do łatwego wyboru na panelu sterującym zaawansowane programy do obrazowania z możliwością segmentacji pionowej i poziomej, programy panoramiczne: standardowy ze specjalnym trybem dla dzieci, zgryzowo-skrzydłowy, ortogonalny. Poniżej przedstawiamy Program panoramiczny ortogonalny Pantomograf PAPAYA:

Orthogonal_1