Funkcja Multi-Focus

Funkcja Multi-Focus w pantomografie PAPAYAminimalizuje prawdopodobieństwo błędu wynikającego ze złego pozycjonowania i zmniejsza ryzyko konieczności powtórnego badania. Po wykonaniu jednej ekspozycji (jedna dawka promieniowania jak dla panoramy) otrzymujemy  pięć  warstw (odstęp od 0,1 do 5 mm) co umożliwia analizę medyczną wybranego obszaru najlepiej uwidocznionego na jednym z pięciu panoramicznych przekrojów. PAPAYA dzięki Multi-Focus minimalizuje dawkę promieniowania i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Zobacz poniżej 5 zdjęć z jednej ekspozycji.

Pantomograf PAPAYA Multi-Focus 1Pantomograf PAPAYA Multi-Focus 2

Pantomograf PAPAYA Multi-Focus 5Pantomograf PAPAYA Multi Focus 4Pantomograf PAPAYA Multi Focus 3Zobacz też funkcę CUST 3D (CUbical Semi Tomography)

Unikalna funkcja CUST 3D znacznie zwiększa możliwości diagnostyczne – umożliwia otrzymanie przekrojów poprzecznych z obszaru prostopadłościanu (50x50x103mm) o rozmiarze voxela 0,195mm