PRZEPISY RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA

„Przepisy radiologia stomatologiczna” to wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie promieniowania jonizującego można znaleźć na stronie www.paa.gov.pl

Wszystkie akty prawne (Przepisy – radiologia stomatologiczna) są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl

Przepisy radiologia stomatologicznaNajważniejsze ustawy i rozporządzenia (przepisy radiologia stomatologiczna):

  1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1512).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 168).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180, poz. 1325).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. *w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51, poz. 265, z późn. zm.).

Zamierzasz zakupić aparat RTG ale nie orientujesz się w aktualnych przepisach i obawiasz się związanych z tym formalności?

Skorzystaj z doświadczenia specjalistów GETWELL w radiologii stomatologicznej.

Doradztwo radiologia stomatologiczna

Doradzimy wybór optymalnego sprzętu, miejsca instalacji oraz przybliżymy wymagania dotyczące rejestracji sprzętu. Wykonujemy również Projekty Osłon Stałych niezbędne do rejestracji.

Skontaktuj się z doradcą Getwell w celu umówienia się na bezpłatną konsultację w sprawie przepisów „radiologia stomatologiczna” i ocenę gabinetu, tel. 696 054 800 lub 61 870 82 10.