DORADZTWO – RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA

Zamierzasz zakupić aparat RTG ale nie orientujesz się w aktualnych przepisach i obawiasz się związanych z tym formalności?

Skorzystaj z doświadczenia specjalistów GETWELL w radiologii stomatologicznej.

Doradztwo – radiologia stomatologiczna.

Doradzimy wybór optymalnego sprzętu, miejsca instalacji oraz przybliżymy wymagania dotyczące rejestracji sprzętu. Wykonujemy również Projekty Osłon Stałych niezbędne do rejestracji.

Skontaktuj się z doradcą Getwell w celu umówienia się na bezpłatną konsultację i ocenę gabinetu, tel. 696 054 800 lub 61 870 82 10.

Podstawowe wymagania dla gabinetu RTG w stomatologii:

– powierzchnia gabinetu nie mniej niż 8 m.kw. + 4 m. kw. dla każdej następnej lampy RTG –  dopuszcza się odstępstwo powierzchni rzędu 5%
– wysokość gabinetu 2,5 m
– 1,5 krotność wymiany powietrza w gabinecie zapewniona przez dowolny typ wentylacji (wymagana „Opinię o 1,5 krotności wymiany powietrza w gabinecie”)
– podczas badania osoba wykonująca zdjęcie musi mieć zapewniony kontakt głosowy oraz podgląd pacjenta (np. przy pomocy lustra lub kamery)
– Projekt Osłon Stałych – dokument opisujący gabinet, w którym będzie zainstalowany aparat rtg, pod względem bezpieczeństwa dla sąsiadujących pomieszczeń oraz ewentualnych dodatkowych jego zabezpieczeń.

Aby zarejestrować aparat RTG w gabinecie należy:

1. Wykonać Projekt Osłon Stałych do gabinetu, w którym planowane jest
umieszczenie aparatu RTG.
2. Złożyć Projekt osłon stałych (2 kopie) oraz Opinię o 1,5 krotności
wymiany powietrza w gabinecie (2 kopie)  wraz z wnioskiem o ich
zatwierdzenie  w Oddziale Higieny Radiacyjnej Sanepidu
Wojewódzkiego. Sanepid odeśle po jednej kopii zatwierdzonych
dokumentów.
3. Złożyć następnie Wniosek o wydanie zezwolenia na uruchomienie i
stosowanie aparatu rtg, linki do odpowiednich oddziałów SANEPID z wnioskami (tam gdzie dostępne) poniżej.

Linki do lokalnych oddziałów SANEPID oraz do wniosków na stosowanie RTG w gabinecie stomatologicznym:

Białystok
http://www.wsse.bialystok.pl/index.php/struktura-organizacyjna/nadzor/82-oddzia-higieny-radiacyjnej
wniosek http://www.wssebialystok.home.pl/images/wzory/wniosek_o_zezwolenie_2011.pdf

Bydgoszcz
http://pwisbydgoszcz.pl/?cid=705&unroll=705
wnioski http://pwisbydgoszcz.pl/?cid=80

Gdańsk
http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-radiacyjnej
wnioski i info http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-radiacyjnej/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw

Gorzów Wlkp
http://edu.wsse.gorzow.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=282&Itemid=549
http://edu.wsse.gorzow.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=50_454f721880c318d90932faf6e3857758&Itemid=549

Katowice
http://www.wsse.katowice.pl/p,135,higiena-radiacyjna
wnioski – wniosków dostępnych brak

Kielce
http://www.wsse-kielce.pl/radiologia/informacje-ogolne-radiologia
wnioski http://www.wsse-kielce.pl/radiologia/wnioski-radiologia

Kraków
http://wssekrakow.pis.gov.pl/?onas=2
wnioski http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/108-promieniowanie/329-zgody-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-uzyciem-promieniowania-jonizujacego

Lublin
http://wsselublin.pis.gov.pl/?dep=6
wniosek http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/file/wniosek_o_wydanie_zezwolenia.doc

Łódź
http://www.pis.lodz.pl/page/40,oddzial-higieny-radiacyjnej.html
http://www.pis.lodz.pl/data/other/wniosek_rtg_3.pdf

Olsztyn
http://wsse.olsztyn.pl/5,kontakt-hr
http://wsse.olsztyn.pl/5,hr-wniosekowydaniezezwolenia

Opole
http://wsseopole.pis.gov.pl/?dep=13
wniosek http://wsseopole.pis.gov.pl/plikijednostki/wsseopole/userfiles/file/wniosek%20o%20wydanie%20zezwolenia2015.pdf

Poznań
http://wsse-poznan.pl/index.php/prowadzimy-nadzor/oddzial-higieny-radiacyjnej/148-oddzial-higieny-radiacyjnej
materiały http://wsse-poznan.pl/index.php/do-pobrania/48-oddzial-higieny-radiacyjnej

Rzeszów
http://www.wsse.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=60
wniosek http://www.wsse.rzeszow.pl/pliki/zlecenia_badan/zezwolenie_na_uruchomienie_pracowni_rentgenowskiej.pdf

Szczecin
http://www.wsse.szczecin.pl/artykul/kategoria/72/nadzor/oddzial-higieny-radiacyjnej
wniosek http://www.wsse.szczecin.pl/artykul/kategoria/226/zezwolenia-na-wykonywanie-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-na-dzialanie-promieniowania-jonizujacego#pokaz

Warszawa
http://www.wsse.waw.pl/PageContent.aspx?SubMenuID=15
wnioski – w tym samym linku

Wrocław http://wsse.ibip.wroc.pl/public/?id=38757
wniosek http://wsse.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=154666

 

Aby prowadzić gabinet ze sprzetem RTG należy wykonywać testy sprzętu.
Zebraliśmy dla Państwa podstawowe informacje o rodzajach testów oraz wymaganej częstości ich wykonywania.

Testy w rentgenodiagnostyce stomatologicznej

  • Testy akceptacyjne – zgodnie z /Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej/ testom akceptacyjnym podlegają urządzenia nowo zainstalowane oraz poddane istotnej naprawie. Wykonywane są przez przedstawiciela serwisu lub dostawcy sprzętu.
  • Testy specjalistyczne – przeprowadza się co najmniej raz na rok. Testy te są wykonywane przez firmy akredytowane i mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa stosowania oraz poprawności działania urządzenia.
  • Testy podstawowe – są wykonywane przez pracowników jednostki ochrony zdrowia upoważnionych do obsługi urządzeń radiologicznych. Testy podstawowe obejmują pomiar:

– geometrii/(co miesiąc)/
– zgodność pola promieniowania z polem świetlnym
– prostopadłość osi wiązki promieniowania
– powtarzalności ekspozycji/dawki /(co miesiąc)/
– rozdzielczości przestrzennej /(co 6 miesięcy)

Skontaktuj się z doradcą Getwell w celu umówienia się na bezpłatną konsultację i ocenę gabinetu, tel. 696 054 800 lub 61 870 82 10.